08 – Dance arena, 3. dan

12. 7. 2008.
Novi Sad
Foto: Sanja Knežević