Redovna isplata socijalnih davanja u 2012. godini

BEOGRAD, 3. januara 2012. (Beta) – Isplata svih socijalnih davanja
tokom 2012. godine biće redovna, a posebna sredstva iz budžeta biće
izdvojena za pomoć najsiromašnijem stanovništvu i nerazvijenim
opštinama u Srbiji, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu rada
i socijalne politike Zoran Martinović.

Državni sekretar u ministarsvu rada i spcijlane politike ukazao je da
je u 2011. godini porastao broj siromašnih stanovnika u Srbiji, pa
mesečno ima oko 1.300 novih korisnika socijalne pomoći.

“Biće obezbedjeno oko 370 miliona za nastavak rada narodnih kuhinja u
73 opštine u kojima je ta usluga uspostavljena. Imamo u vidu da nisu
sve lokalne samouprave u mogućnosti da finansiraju redovno
funkcionisanje tih usluga”, kazao je Martinović agenciji Beta.

Oko 160 do 170 miliona dinara biće utrošeno za pakete prehrambenih i
higijenskih proizvoda u 105 najugroženijih opština. Biće podeljeno
oko 45.000 paketa.

“To je pomoć namenjena onima kojima su nedostupne narodne kuhinje,
jer žive u seoskim sredinama. To će biti jedan oblik zbrinjavanja
ugoženih”, kazao je Martinović.

Tokom ove godine nerazvijene opštine dobiće i 200 miliona dinara za
sprovodjenje pojedinih usluga socijalne zaštite koje nisu u
mogućnosti da same finasiraju.