Bolja zaštita prava putnika u aviosaobraćaju

BEOGRAD, 4. januara 2012. (Beta) – Novi Zakon o obligacionim i
osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju u Srbiji
povećao je zaštitu prava putnika, kazali su agenciji Beta u
Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije.

“Tim zakonom se uvode strogi evropski standardi i pravila za zaštitu
prava putnika kakvi važe u okviru zajedničkog evropskog tržišta
vazduhoplovnih usluga”, kazala je načelnik Odeljenja za vazduhoplovnu
regulativu u Direktoratu Aleksandra Potparević.

Kako je istakla, putnicima se garantuje pravo na naknadu štete i
pomoć u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja ili kašnjenja
letova, smeštanja u jeftiniju klasu i daje se prioritet prevozu
osobama sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.

Na primer, u slučaju otkazivanja leta, kada nije bilo vanrednih
okolnosti koje nisu mogle da se izbegnu, putnici imaju pravo na
nadoknadu od 250 evra za letove do 1.500 kilometara u okviru Sporazuma
o otvorenom nebu, odnosno 400 evra za letove duže od 1.500
kilometara, navodi se u zakonu.

Potparević je istakla da kod kašnjenja leta, putnik ima pravo na
vrahanje troškova ili besplatan hotelski smeštaj, obroke i prevoz do
hotela.