Latinska Amerika i kontrola rađanja

SANTJAGO - Latinska Amerika napravila je značajn korak ka kontroli rađanja, ali snažan uticaj Rimokatoličke crkve i, posebno, iznenadno odustajanje SAD da finansijski podrži programe za kroćenje demografske eksplozije, gotovo da su onemogućili siromašnim slojevima stanovništva pristup programima prevencije.

Zemlje Latinske Amerike složile su se da pojačaju napore u kontroli rađanja, ali i intenziviraju programe prevencije od side i infekcije virusom HIV.

Latinska Amerika je u proteklih 10 godina napredovala u kontroli reproduktivnog zdravlja, ali je upozoreno i da je siromašnim slojevima stanovništva i, posebno, tinejdžerima, gotovo onemogućen pristup programima kontrole rađanja - piše u izveštaju Ekonomske komisije UN za Latinsku Ameriku i Karibe.

Elena Zuniga, generalni sekretar Nacionalnog populacionog saveta Meksika, posebno naglašava neophodnost jačanja programa namenjenih adolescentima, kako bi im se osigurao pristup informacijama i zdravstvenim uslugama.

Po njenom mišljenju, iako je Meksiko snizio stopu rađanja, 80 odsto adolescenata još uvek ne koristi preventivna sredstva protiv trudnoće ili bolesti koje se prenose seksualnim aktom.

SAD su se, pod Bušovom administracijom, uglavnom skoncentrisale na finansiranje međunarodne kampanje za prevenciju side i kontrolu rađanja, i to najčešće u saradnji s religioznim grupama koje zagovaraju totalno uzdržavanje od seksa.

Zato je zvanični Vašington iskazao rezervu prema ideji da se adolescentima u Latinskoj Americo obezbede poverljive, anonimne usluge kontrole rađanja i naglasio da u tome moraju učestvovati roditelji i - crkva.

Međutim, javnost u Latinskoj Americi, uprkos činjenici da je kontinent gotovo u celini rimokatolički, ima drugačiji pristup.

- Meksiko poštuje one koji veruju da je apstinencija od seksa najefikasniji metod, ali smo obavezni i da tinejdžerima ponudimo sve postojeće opcije koje su bezbedne a da se osobe opredele prema sopstvenim uverenjima - naglasila je Zuniga.

Od istorijske Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju, održane pre više od decenije u Kairu, na kojoj se 179 zemalja složilo da svom stanovništvu do 2015. godine kroz potpunu zdravstvenu zaštitu obezbedi sredstva za kontrolu rađanja, globalni rast stanovništva je usporen i sa 93 miliona godišnje pao je na 77 miliona.

Mnoge nevladine organizacija u Latinskoj Americi koje podržavaju planiranje porodice naglašavaju da su SAD, svojim zagovaranjem "obezbeđivanja globalnih opcija kontracepcije" kako bi se ljudi sami opredeljivali koje će i kako koristiti, zapravo "razvodnile" i otežale napore zemalja u razvoju da ukrote demografsku eksploziju. 

(FoNet)

Jul 2008.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.