Odbačena žalba informatičara na muzički dinar

BEOGRAD, 6. januara 2012. (Beta) – Upravni sud Srbije objavio je da je odbacio tužbu Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije (PKS) protiv mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava o odredjivanju naknade za “muzički dinar”.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Upravnog suda www.up.sud.rs, to mišljenje o Predlogu jedinstvene tarife posebne naknade nema karakter upravnog akta prema članovima Zakona o upravnim sporovima.

U Udruženju informatičke delatnosti PKS agenciji Beta je rečeno da je Komisija obmanula to udruženje, jer je navela da se na njeno mišljenju može pokrenuti upravni spor. Udruženje sada, kako ističu, nema mogućnost da ospori Mišljenje Komsije za autorsko i srodna prava.

Presuda Upravnog suda doneta je 29. decembra 2011. godine, dana nakon upućivanja tužbe Udruženja.

Upravni sud je ocenio da je davanje mišljenja Komisije za autorsko i srodna prava samo jedna faza u postupku odredjivanja tarife iz člana 169. Zakona o autorskom i srodnim pravima, a Komisija za autorsko i srodna prava daje samo mišljenje o predlogu tarife koji predlažu organizacije, zbog čega to mišljenje ne uživa pravnu zaštitu, u smislu Zakona o upravnim sporovima.

Zakonom o autorskom i srodnim pravima iz 2009. godine je predvidjeno uvodjenje naknade za IT sektor, ali se taj propis nije primenjivao jer Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Srbije i tri organizacije za zaštitu autorskih prava nisu mogle da se dogovore o iznosu te naknade.