Izbori iskušenje za Agenciju za borbu protiv korupcije

Kos je u intervjuu za izdanje lista “Danas” od ponedeljka ocenio da je korupcija u Srbiji sistemska i ukazao da će borba protiv nje biti jedan od najznačajnijih kriterijuma za ulazak u Evropsku uniju.

“Tokom predstojećih izbora Agencija će biti na velikim iskušenjima u primeni novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i biću tu da joj pomognem”,
rekao je Kos povodom svog angažmana u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Uz ocenu da u Srbiji postoji sistemska korupcija, Kos je naveo da je “ona je vidljiva u skoro svakom segmentu društva”.

“Zbog toga su potrebna sistemska rešenja, koja ne mogu da daju policija, sudovi i tužilaštvo koji se bave samo najvidljivijim znakovima. Sistemsko rešenje znači eliminisanje uslova i uzroka koji dovode do korupcije”, rekao je on.

Kos je rekao da je “borba protiv korupcije jedan od najznačajnijih kriterijuma za ulazak u EU” i da “Srbija mora da čini sve da ne bi bilo ni najmanjeg razloga za usporavanje ili čak kočenje njenog ulaska u Uniju”.

BEOGRAD, 9. januara 2012. (Beta)