Zakon o tajnosti podataka ne funkcioniše

"Zakon o tajnosti podataka dve godine nakon donošenja veoma slabo funkcioniše, odnosno ne funkcioniše", piše u saopštenju poverenika.

Poverenik je ukazao da je stanje normativne uređenosti u oblasti klasifikacije tajnih podataka takvo da podrazumeva ozbiljne rizike i za prava javnosti, kako je navedeno, ali i u još možda većoj meri i za bezbednosne interese zemlje i opštu pravnu sigurnost.

Prema Šabićevom mišljenju, oblast tajnosti podataka je u stanju zabrinjavajuće improvizacije u kome se ni za jednu informaciju koja nosi oznaku poverljivosti ne može pouzdano reći da je klasifikovana na potpuno legalan način.

"Problem ogromne količine nasledjenih starih tajni nije rešen, a istovremeno se nove tajne, proizvode bez pouzdanih kriterijuma. Stekli su se svi uslovi za hitno preduzimanje mera sa kojima se veoma docni, uključujući i bitnu inovaciju zakona ili njegovu zamenu potpuno novim", piše u saopštenju.

BEOGRAD, 9. januara 2012. (Beta)

Pogledajte još