Zašto žene više žele razvod?

Mediji su doprineli češćem komentarisanju problema u bračnim zajednicama, pa je samim tim ženama i dostupnija informacija o tome kome mogu da prijave nasilnika i u kojoj instituciji mogu da potraže rešenje svog porodičnog problema.

Statistički pokazatelji o sklopljenim brakovima, podaci Republičkog zavoda za statistiku, pokazuju da se broj zaključenih brakova prepolovio za poslednjih šest decenija.

Zaključeni brakovi 1950. godine – 76.749 a 2010. godine 35.815 brakova.

Kroz opsege njihovog trajanja, uočava se da se najčešće razvode brakovi u trajanju od jedne do četiri godine.

Sever i jug Srbije su pokazatelji najvećeg broja sklopljenih brakova.