Komitet SE kritikuje zatvorske uslove u Grčkoj

STRAZBUR, 10. januara 2012. (Beta-AFP) – Komitet protiv torture Saveta Evrope ukazao je na loše uslove pritvora za strance koji nemaju rešen status u Grčkoj, kao i na pogoršanje kaznenog sistema u toj zemlji.

U izveštaju se izražava žaljenje zbog odsustva mera za poboljšanje uslova za ilegalne imigranate i pored više kritičkih izveštaja SE o Grčkoj.

Loša higijena, ljudi sabijeni u prostorije koji “liče na kaveze”, žene koje su “ponekad smeštene u iste prostorije sa muškarcima”, samo su neki od navoda iz dugačke liste napravljene nakon posete predstavnika tog Komiteta SE u januaru 2011. godine.

Komitet konstatuje “stalno pogoršanje uslova pritvora i tretmana pritvorenika tokom poslednje decenije” u Grčkoj, a posebno ukazuje na nedovoljnu zdravstvenu negu u zatvorima.

“Utvrdjene činjenice tokom posete 2011. godine potvrdjuju da je kazneni sistem kakav je predvidjen zakonom, ostavio prostora za politiku skladištenja pritvorenika”, piše u izveštaju.