Podrška Srbiji iz Brisela

Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su Nacrt rezolucije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, kojom se Savet Evropske unije poziva da joj odobri status kandidata, ali su ukazali da bi Srbija trebalo da učini više u saradnji sa Kosovom, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i medijskim slobodama, prenosi dopisnik RTS-a.

Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin izjavio je da Srbiji treba odobriti status kandidata za članstvo u EU i otvoriti pregovore o članstvu što pre, kako bi Unija pokazala da prihvata i ceni reforme koje Srbija sprovodi. “Status kandidata znači mnogo za Srbiju, ali, ako želimo napredak, moramo ih gurati napred i dozvoliti im i otvaranje pregovora

Predsedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan pozdravio je izbalansiran tekst rezolucije izvestioca za Srbiju Jelka Kacina.

Kukan je ukazao da Srbiju ove godine očekuju izbori, ali da, bez obzira na rezultat, mora biti nastavljen zamah u procesu evropskih integracija.

Govoreći o dijalogu sa Kosovom, Kukan je pozdravio te razgovore i istakao da Srbija treba da primenjuje, a ne samo da predlaže sporazume.