Novi zakon uvodi tužilačku istragu

BEOGRAD, 13. januara 2012. (Beta) – Primena novog Zakona o krivičnom postupku kojim se uvodi tužilačka istraga za krivična dela organizovanog kriminala i ratnog zločina koji se vode pred Specijalnim sudom, počinje od 15. januara.

Tužilačka istraga predvidja da je teret dokazivanja optužbe na tužiocu umesto dosadašnje prakse u kojoj sud po službenoj dužnosti izvodi dokaze.

Zakonik predvidja da javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom, odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja, sprovodi istragu, zaključuje sa okrivljenim sporazum o priznanju krivice i sporazum o svedočenju, a ovlašćen je da izjavi žalbu i podnosi vanredne pravne lekove.

Novi ZKP će, kada su u pitanju ista dela, primenjivati i posebna odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, kao i policija.

Po oceni tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića u autorskom tekstu u “Blicu”, pošto je teret dokazivanja optužbe na tužiocu, veoma je značajno da saradnja tužioca s policijom u najranijim fazama postupka bude intenzivirana.

Po novom ZKP, posao policije se ne završava u predistražnom postupku već će ona biti nezaobilazni partner i saradnik javnog tužioca sve do podizanja optužnice.