Kad si ljubomoran onda si tužan!

Primarna emocija pri jakoj ljubomiri nije ljubav, već strah. Psihoanalitičari otkrivaju da su najljubomorniji oni ljudi “koji ne mogu voleti, ali koji moraju osećati da su voljeni“.

Deca s druge strane jasno kažu tužno se oseća ljubomoran čovek, nema nikog da sedi s njim na klupi… Pogledajte.