Postupak protiv sudije Jakšića režiran?

BEOGRAD, 18. januara 2012. (Beta) – Član Visokog saveta sudstva (VSS) Blagoje Jakšić osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja naveo je u pismu Društvu sudija Srbije da je postupak protiv njega režiran i sa ciljem da ne kaže šta se dogadjalo u radu VSS-a.

“Režirani krivični postupak ima za cilj da me javno moralno i profesionalno diskredituje kako bi se omalovažile moje reči, ako ih kojim slučajem izgovorim, vezane za sve ono što se dogadjalo u radu VS S-a, od mog proglašenja za člana do pritvaranja”, naveo je Jakšić u pismu koje je Društvo sudija Srbije na konferenciji za novinare dostavilo medijima.

Jakšić koji se od 23. septembra prošle godine nalazi u pritvoru zbog optužbi za korupciju, naveo je da su sva ta saznanja direktno vezana za sudbinu sudija koje nisu izabrane u postupku opšteg izbora sprovedenog decembra 2009. godine.

“Sada su sve snage tih režisera i njihovih izvršilaca usmerene da ja o činjenicama vezanim za rad VSS-a ne progovorim što ima za cilj moju fizičku likvidaciju”, naveo je Jakšić ukazujući da mu je pritvor “nezakonito” produžavan.

Jakšić je istakao da izmene Zakona o Ustavnom sudu kojima se predvidja isključenje javnosti iz postupka odlučivanja po prigovorima neizabranih sudija, a čije prigovore je odbio VSS, imaju za cilj da javnost ne sazna pravu istinu o načinu na koji se “ponovo dogodila seča kneževa”.

Jakšić je pismo uputio šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensanu Dežeru, Udruženju tužilaca, Zaštitniku gradjana i Komisiji Skupštine Srbije.