Zakon o izmirenju novčanih obaveza do februara

BEOGRAD, 18. januara 2012. (Beta) – Ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić rekao je u sredu da bi zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza trebalo da bude usvojen krajem januara ili početkom februara.

On je na skupu u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja posvećenom radnoj verziji zakona kazao da je taj akt bio gotov krajem 2011.

Glavni ciljevi tog zakona, kojim je rok izmirenja novčanih obaveza ograničen na 60 dana, su poboljšenje likvidnosti, transparentnost u poslovanju, jednak tretman privatnog i javnog sektora, kao i uskladjenost sa propisima EU i najboljom medjunarodnom praksom.

Ćirić je rekao da zakon treba da važi za sve, osim za mala preduzeća jer su ona najranjivija kategorija.

Ćirić je podsetio da je jedan od najvećih problema srpske privrede nelikvidnost koja je prouzrokovana produženim rokovima naplate potraživanja, navodeći da je prosečan rok naplate potraživanja, prema podacima PKS, na nivou cele privrede bio 183 dana.