Šešelju ne daju da kopira podneske

HAG, 20. januara 2012. (Beta) – Pravni savetnik Vojislava Šešelja, Dejan Mirović uložio je u petak pisani protest predsedniku Haškog tribunala Teodoru Meronu zato što, kako tvrdi, Šešelju nije bilo dozvoljeno da napravi kopije podneska koji je uputio sudu.

Iz Mirovićevog pisma proizlazi da je Šešelj u pritvoru nastavio da radi na svojoj odbrani, nakon nedavnih srčanih tegoba zbog kojih mu je u bolnici ugradjen aparat za regulisanje rada srca (pejsmejker).

“Nemile, skandalozne i nehumane scene dogodile su se u pritvoru juče i danas kada Šešelju ponovo nije bilo dozvoljeno da fotokopira svoj odgovor (tri strane) na podnesak koji mu je uručen 17. januara”, napisao je Mirović.

Podsećajući da se ista situacija odigrala i 3. januara, Mirović je sugerisao da je predsednik suda Meron u dva pisma koja mu je zatim uputio dozvolio fotokopiranje Šešeljevih podnesaka.

Sekretarijat Tribunala je ranije saopštio da je Šešelju na raspolaganju aparat za fotokopiranje u kancelariji koja mu je dodeljena za pripremu odbrane, budući da se sam brani. Osoblje u pritvoru, prema sekretarijatu, stoga nije dužno da Šešelju fotokopira dokumente.

Mirović je u pismu od petka ocenio da se posle “umalo tragičnih dogadjaja u vezi sa životom Vojislava Šešelja od 6. januara” takav odnos može razumeti samo kao “provokacija pojedinaca i snaga u Tribunalu i sudskom sekretarijatu koji ne žele dobro Šešelju i vode svoj lični rat protiv njega (i njegovog života i zdravlja)”.