Povlačenje posmatrača iz Sirije

Savet za saradnju zemalja u Zalivu saopštio je da su “države članice rešile da slede primer saudijskog kraljevstva i da povuku svoje posmatrače” koji su u Siriji boravili u okviru posmatračke misije Arapske lige.

Ta odluka je doneta zato što sirijske vlasti ne žele da prihvate plan izlaska iz krize koji je ponudila Arapska liga.

Predstavnici šest zemalja članica Saveta za saradnju takođe je pozvalo Savet bezbednosti UN da “preduzmu neophodne mere i izvrše pritisak na Damask u privole je da sprovede arapski mirovni plan” kojim je pored ostalog predviđeno okončanje nasilja u Siriji.

RIJAD, 24. januar 2012. (Beta-AFP)