Razvijati socijalno preduzetništvo

KRAGUJEVAC 24. januara 2012. (Beta) – U Srbiji je osnovano oko 2.000 preduzeća iz sektora socijalnog preduzetništva koja u različitim delatnostima upošljavaju osobe iz marginalnih grupa, ali još treba raditi na stvaranju pravnih i finansijskih okvira za podsticaj razvoja takvih firmi.

“Reč je o preduzećima ili institucijama koja se bave pružanjem usluga, kao što su dnevni boravci i podrška osobama sa invaliditetom i starim licima, a ima i firmi koje se bave reciklažom i spajaju socijalnu i ekološku komponentu”, rekla je novinarima u Kragujevcu generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić.

Prema njenim rečima, primarni motiv tih preduzeća nije sticanje profita već rešavanje socijalnog problema koji je prisutan u lokalnoj zajednici i takva preduzeća teže da radno integrišu i zaposle osobe koje pripadaju marginalizovanim grupama i teško se zapošljavanju.

U Srbiji su to osobe sa invaliditetom, kojih ima oko 700 hiljada a svega je 13 odsto uposlenih, Romi, žene starije od 50 godina, kao i iz ruralnih krajeva, zatim lica koja su ostala bez posla u procesu privatizacije, nezaposleni mladi i raseljena lica i izbeglice.