Zakon štiti samo državu

BEOGRAD, 24. januara 2012. (Beta) – Koalicija za pristup pravdi zatražila je u utorak od Ustavnog suda da oceni ustavnost Zakona o parničnom postupku, čija primena treba da počne 1. februara, jer ograničava prava gradjana i štiti samo državu.

“Novim rešenjima u okviru ZPP-a i Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), pravni poredak države Srbije vraća se u autoritarnu prošlost, a gradjanima ograničava pristup sudu. Država je postala najzaštićenija, a i političari i tajkuni su ovakvim odredbama privilegovani na račun gradjana”, rekla je profesor Pravnog fakuleta “Union” Vesna Rakić-Vodinelić na konferenciji za novinare.

Ona je istakla da su odredbe ZPP-a “opasne i za medije i za slobodu informisanja” jer gradjane više pred sudom ne mogu zastupati organizacije za ljudska prava, i oni se moraju obratiti isključivo advokatu i službama za pravnu pomoć, koje praktično ne postoje.

“Ova odredba je suprotna Ustavu Srbije, snižava dostignuti nivo ljudskih prava, a da ne pominjemo Evropsku konvenciji za zaštitu ljudskih prava”, navela je Rakić-Vodinelić.

Ona je istakla da time država, što znači i vojska i policija, postaje najzaštićenija i obrazložila da stranka u postupku protiv države prvo mora da podnese predlog za medijaciju, na koji država može da odgovori u roku od 60 dana, i tek potom tužbu.