Vlada garantuje za zaduživanje Jata

BEOGRAD, 24. januara 2012. (Beta) – Vlada Srbije uputila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku predloge zakona o potvrdjivanju ugovora o kreditu od 293 miliona dolara za Termoelektranu “Kostolac B” i davanju garancija na 10 miliona evra kredita za Jat ervejz.

Prema zakonskim predlozima objavljenim na sajtu Skupštine Srbije (www.parlament.gov.rs), iz kredita kineske Eksim banke od 293 miliona dolara (21,86 milijardi dinara) finansiraće se 85 odsto prve faze projekta revitalizacije i gradnje postrojenja za odsumporavanja dimnih gasova na dva bloka termoelektrane “Kostolac B”.

Period dospeća kredita je 15 godina, uključujući i pet godina počeka, a fiksna kamatna stopa je tri odsto godišnje. Glavni izvodjač radova je kineska kompanije CMEC, a ukupna vrednost prve faze projekta u Kostolcu je 344 miliona dolara.

Vlada Srbije uputila je Skupštini Srbije i Predlog zakona o davanju garancija na kredit Komercijalne banke od 10 miliona evra za refinasiranje kratkoročnih obaveza Jat ervejza. Period otplate kredita je tri godine, uključujući godinu dana mirovanja, a nominalna kamatna stopa je tromesečni euribor plus 5,25 odsto godišnje.