Subvencije se dodeljuju suprotno zakonu

BEOGRAD, 26. januara 2012. (Beta) – Ministarstva ponekad dodeljuju državnu pomoć suprotno zakonu jer od Komisije za kontrolu državne pomoći prethodno ne traže saglasnost, rečeno je u četvrtak na seminaru o državnoj pomoći u Privrednoj komori Srbije.

Nadležno ministarstvo ima obavezu da pre nego što dodeli subvencije preduzeću, preda Komisiji predlog uredbe ili nacrt zakona na osnovu kojeg se dodeljuje pomoć, a Komisija odlučuje da li je pomoć dozvoljena i odobrava je.

Veliki broj zaključaka u postupku naknadne kontrole koje je donela Komisija ukazuje, kako je rečeno na seminaru, na propuste u tome.

Komisija za kontrolu državne pomoći je održala 21 sednicu o 181 predmetu državne pomoći i donela 77 zaključaka o pokretanju naknadne kontrole.

“Davaoci pomoći koji prvo dodele pomoć, a onda podnose prijavu Komisiji rizikuju da moraju da vrate pomoć”, navela je Andrijana Ćurčić, načelnica Odeljenja za kontrolu državne pomoći u Ministarstvu finanasija.

Kako je rekla, ako Komisija donese odluku da pomoć nije dozvoljena, davalac mora da od preduzeća koje je primilo novac, zatraži povraćaj pomoći sa kamatama.