Nepravilnosti u oceni kvaliteta udžbenika

BEOGRAD, 26. januara 2012. (Beta) – Zaštitnik gradjana utvrdio je niz nepravilnosti u postupku davanja stručne ocene o udžbeniku za osnovnu školu i preporučio prosvetnim institucijama da utvrde odgovornost za propuste i donesu propise kojima će se urediti način i postupak stručnog ocenjivanja kvaliteta rukopisa udžbenika.

“Postupak ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i odobravanja udžbenika za upotrebu opterećen je brojnim nepravilnostima”, navodi se u saopštenju Zaštitnika gradjana povodom kontrole rada Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva prosvete i nauke i Nacionalnog prosvetnog saveta.

Navodi se da je utvrdjen nedostatak pravila u postupku ocene kvaliteta rukopisa, kao i samovoljno postupanje rukovodioca organa u čijoj je nadležnosti da obezbedi pravilno, nepristrasno i pre svega stručno ocenjivanje materijala iz kojih će učiti učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Zaštitnik gradjana ukazao je da arbitrarno i neobjektivno postupanje organa uprave, uz kršenje zakonom propisane procedure, nije samo narušilo načela zakonitosti i pravilnosti, već je dovelo u pitanje kredibilitet i profesionalni integritet stručnjaka koji su ocene dali i organa koji su na osnovu tih ocena odlučivali.