Upisati 6.500 lica u matičnu knjigu

BEOGRAD, 27. januara 2012. (Beta) – Zaštitnik gradjana Saša Janković uputio je Vladi Srbije inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku koje bi trebalo da onima koji nisu upisani u matične knjige omoguće da to učine u postupku pred sudom u razumnom roku, saopšteno je u petak.

Prema procenama UNHCR i stručnjaka, kako je naveo ombudsman, u Srbiji živi oko 6.500 lica koja nisu upisana u matične knjige rodjenih, nemaju lična dokumenta, ne ostvaruju gradjanska prava i potencijalno su opasnost za masovniju pojavu apatrida u zemlji.

Ombudsman je naveo da u Srbiji živi odredjen broj ljudi koji nikada nisu bili upisani u matične knjige rodjenih, ili su matične knjige u kojima su bili upisani uništene ili su nestale, a oni ne raspolažu dokumentima ili drugim dokazima na osnovu kojih bi njihov status bio rešen.

Ta lica su, kako je naveo Janković, za pravni sistem “nevidljiva” i zbog toga ne ostvaruju gradjanska i druga prava.

Najčešće je reč je o licima romskog porekla, medju kojima postoji veliki broj porodica čiji članovi generacijama ne poseduju dokumente i koji zbog života na marginama društva i u stanju socijalne isključenosti ne raspolažu čak ni osnovnim podacima koji su potrebni za upis u matične evidencije, saopštio je zaštitnik gradjana.

Kako je naveo ombudsman, prema izveštaju Visokog komesarijata UN izbeglice iz juna 2011. godine, 1,5 odsto pripadnika zajednice Roma, Aškalija i Egipćana nije upisano u matičnu knjigu rodjenih.

Njihovi zahtevi za naknadni upis u matičnu knjigu često se odbijaju ili se postupak prekida, a podnosioci zahteva upućuju na pokretanje parničnog postupka.