Loše strateško planiranje u Srbiji

“Izveštaji govore da 30 odsto strategija ima jasno iznetu strategiju, 25 odsto su se preklapale, 25 odsto samo je imalo jasne akcione planove”, rekao je zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Ognjen Mirić, jedan od autora predloga praktične politike.

Ti podaci, kako je objavio portal EurActiv, proističu iz istraživanja sprovedenog 2010. godine uz podršku Odeljenja za medjunarodni razvoj Velike Britanije, na osnovu 80 strategija, a prema podacima iznetim na skupu u Evropskom pokretu u Srbiji, Srbija danas ima i 30 strategija više – ukupno 110 strategija.

U predlogu praktične politike Istraživačkog foruma EPuS-a predvidjeno je da se broj strategija drastično smanji na oko 10-ak, koje se odnose na unapred utvrdjene sektore, kao i da Generalni sekretarijat za izradu strategija izradi jedinstvenu metodologiju.

Kako je rekao Mirić, problem je i neuskladjenost planiranja regionalnog razvoja sa planiranjem finansiranja EU, čiji fondovi se koriste za finasniranje dela velikih projekata u Srbiji.