Konferencija: Finansiranje rasta u Srbiji

Mogućnosti i izazovi za srpsku privredu biće predmet analize i diskusije na jednodnevnoj konferenciji u Beogradu.

Dok se Evropa nalazi u ekonomskim i političkim okolnostima bez presedana, Srbija radi na tome da svoj ekonomski sistem učini efikasnijim i predvidivim u skladu sa evropskim strategijama i nastojanjem da se integriše u EU.

Konferencija predstavlja forum na kome će predstavnici srpske vlade i evropski zvaničnici, kao i predstavnici vodećih banaka, viši poslovni rukovodioci i priznati srpski i međunarodni eksperti izneti svoje stavove i opcije za konkurentniju privredu, privlačenje investicija, preoblikovanje konkurentnih sektora uz primenu održive strategije.

Teme konferencije su:
• analiza napretka vlade u sprovođenju ekonomskih i stukturnih reformi – da li je to dovoljno da se obezbedi članstvo u EU čak i u vreme krize?
• Mišljenje međunarodnih institucija o izgledima srpske privrede i konkurentnosti
• Procena buduće strategije konkurentnih sektora da ispune promenjene zahteve u domaćoj i međunarodnoj privredi
– Razmatranje stranih direktnih investicija (FDI) i mogućnosti povećanja finansija u srpskim
preduzećima
• Prepoznavanje mogućnosti novih investicija – kako strani investitori, banke i vlada zajednički da rade na pokretanju rasta u ključnim privrednim sektorima, kao što su energetika, poljoprivreda i proizvodnja