Predstavljen prvi tom Srpske enciklopedije

BEOGRAD, 31. januara 2012. (Beta) – Matica srpska i Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) predstavili su u utorak drugu knjigu prvog toma Srpske enciklopedije koja bi trebalo da bude štampana u deset tomova.

Predsednik SANU Nikola Hajdin rekao je na promociji da je Srpska enciklopedija opšta enciklopedija srpskog naroda i njegovih zemalja u prošlosti i sadašnjosti i da predstavlja ličnu kartu njegovog identiteta.

On je rekao da je na izradi dve knjige prvog toma, pored 24 člana uredjivačkog odbora bilo angažovano 114 naučnih saradnika i 694 autora.

“Glavni cilj enciklopedije je sistematizovanje enciklopedijskog tumačenja celokupnog istorijskog razvoja i savremenog položaja srpskog naroda”, rekao je Hajdin.

On je dodao da je u enciklopediji obradjena ukupna istorijska baština srpskog naroda i opisan njegov doprinos evropskoj i svetskoj kulturnoj baštini.

Potpredsednik Matice Srpske Slavko Gordić rekao je da je Srpska enciklopedija kapitalni poduhvat te institucije, medju kojima su i Srpski geografski rečnik i antologijska edicija “10 vekova srpske književnosti”.

Druga knjiga enciklopedije sadrži pojmove od počethih slova ‘beog’ do ‘buš’, a tim izdanjem zaokružen je prvi tom (slova A i B) nacionalne enciklopedije.