Otkriveno gde stanuje ljudska duša!

Izgleda da su naučnici uspeli da pronađu odgovor na večito pitanje za kojim su tragale brojne religije i filozofi - gde se nalazi ljudska duša. Sudeći prema rezultatima istraživanja koje prenosi sajt "Metroportal", oči su zaista prozor i ogledalo duše.

Naime, studija psihologa sa Univerziteta Jejl pokazala je da većina ljudi intuitivno oseća kako se njihov osećaj bivstvovanja, poznatiji kao duša ili ego, nalazi u ili oko očiju.

Naučnici su sproveli tri eksperimenta, u kojima su učestvovala deca predškolskog uzrasta i odrasli, kako bi locirali poziciju duše, odnosno osećaja samoga sebe. Istraživanje je sprovedeno tako da su volonterima pokazivane fotografije likova iz crtanih filmova, a na svakoj slici se nalazio mali objekta na različitim pozicijama od tela (blizu glave, torza ili nogu), ali uvek na istoj udaljenosti.

Od ispitanika se tražilo da izdvoje fotografije na kojima je taj strani objekt najbliži telu. Hipoteza naučnika je da će ljudi doživeti objekte bližima ako se nalaze pored duše.

Rezultati studije, koja je objavljena u stručnom magazinu "Cognition", pokazali su da je većina odraslih i četvorogodišnjaka izdvojilo fotografije gde je objekta bio pored očiju, čak i kod slika vanzemaljaca kojima su oči bile na trbuhu.

Naučnici su stoga zaključili da su oči, a ne mozak, verovatna lokacija za koju intuitivno smatramo da skriva ljudsku dušu.

S druge strane, dr Robert Burton, bivši šef neurologije na Univerzitetu Kalifornija, smatra da je ovde reč o čistoj fizionomiji jer se osećaj bivstvovanja, odnosno nas samih javlja u delu mozga pozicioniranom odmah iz očiju koji se naziva ventromedijalni prefrontalni korteks.

"Mi možda osećamo da se duša nalazi oko očiju jer se u blizini nalaze neuroni koji su zaslužni za naš identitet", rekao je dr Robert Burton.

Pogledajte još