Izložba "Medicina u Srbiji kroz vekove"

Izložba “Medicina u Srbiji kroz vekove” obuhvata vremenski period od kasnog paleolita do današnjih dana. Predmetima iz zbirki “Paleopatologije” i “Rimskih medicinskih instrumentima” koji svedoče o postojanju bolesti i načinima lečenja, predstavljeni su periodi na ovom prostoru pre naseljavanja Srba. Najstariji eksponat na izložbi je lakatna kost Kromanjonca sa lečenim prelomom, čiju je starost odredio prof. dr Srboljub Živanović radiokarbonskom metodom datiranja (7.000 godina). Predstavljeni su visoki dometi srednjovekovne srpske medicine čiji je začetnik sveti Sava ali i narodni načini lečenja.

Dokumentima, fotografijama, medicinskim instrumentima, aparatima i priborom, prikazan je razvojni put zdravstva i medicine u obnovljenoj Srbiji koji obuhvata formiranje lekarskog kadra i dolazak u Srbiju prvih naših doktora medicine, kao i osnivanje prvih zdravstvenih ustanova – bolnica, karantina, apoteka…

Naglašen je značaj Srpskog lekarskog društva koje je osnovano 1872. godine inicijativom dr Vladana Đorđevića. Društvo je do osnivanja prvog Medicinskog fakulteta bilo jedino mesto stručnog usavršavanja lekara u Srbiji i njegov rad je predstavljen prvim medicinskim publikacijama, fotografijama, doktorskim diplomama i ličnim predmetima članova.

Izložbom su obuhvaćena velika medicinska otkrića 19. veka – anestezija, antisepsa i asepsa, H-zraci i njihovo uvođenje u medicinsku praksu kod nas. O zdravstvenom prosvećivanju i razvoju ustanova preventivne medicine, osnivanju beogradskog Medicinskog fakulteta i Ministarstva zdravlja, koji su obeležili prve decenije 20. veka, svedoče publikacije, dokumenta, skripta sa predavanjima, medicinski uređaji i aparati lekara i prvih profesora Fakulteta – Milana Jovanovića Batuta, Nika Miljanića, Aleksandra Kostića, Đorđa Nešića…

Svoje mesto na izložbi našli su instrumenti i aparati koji se danas ne koriste, kao što su brizgalica za direktnu transfuziju krvi, aparat za veštački pneumotoraks, instrumenti za embriotomiju, ali i originalni instrumenti izrađeni po idejama naših lekara. Posebno je važan instrument za embriotransfer – aspirator blastociste, patent dr Petra Radovića, koji je prvi u svetu došao na ideju transplantacije ljudskog embriona.

U okviru posebne celine prikazan je razvoj vojnosanitetske službe i njen rad tokom ratova u 19. i 20. veku.

Pogledajte još