Protest zdravstvenih radnika u centru Beograda

BEOGRAD, 19. aprila 2012. (Beta) - Protest je organizovao Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zbog najave o smanjenju plata.

Okupljeni zahtevaju izmenu uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama kao i doslednu primenu potpisanih kolektivnih ugovora.

Zaposleni traže i da se odmah potpišu kolektivni ugovori u ustanovama u kojima to još nije učinjeno, kao i posebni kolektivni ugovori za socijalnu zaštitu.

Zahteva se i povlačenje i odlganje roka za primenu uredbe o korektivnom koeficijentu i povlačenje uredbe o uslovima koje mora da uspunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga.

Pogledajte još