Buđenje

Vika, dreka, lete tanjiri i lonci po celoj kući i nakon dva sata napokon se smire, ali prestanu razgovarati.

Pre spavanja Mujo napiše na papir: “Fato, probudi me sutra u 7 sati”, i stavi ga na sto. Drugo jutro se probudi, pogleda na sat i vidi da je već 9 i da je zakasnio na posao.

Besno uđe u kuhinju i izdere se na Fatu:

- Fato, zašto me nisi probudila u 7 kako sam ti napisao!!!

Fata se digne, ode u spavaću sobu, digne papirić s kreveta i donese ga Muji. Mujo ga uzme i pročita:

Ustaj Mujo, sedam je sati!

smešnovic dana