Zet i tašta

Jedne godine, odlučio sam da kupim tašti parcelu na groblju kao poklon za Božić…

Sledeće godine za Božić, nisam joj kupio ništa.

Kad me je pitala zašto, odgovorio sam, “Pa, još uvek niste iskoristili poklon što sam vam kupio prošle godine!”

I tako je počela svađa…..

smešnovic dana