Nestašica hrane

“Kakvo je vaše mišljenje o nestašici hrane u ostalim delovima sveta”?

Anketa se završila katastrofalno:

• U Africi nisu znali šta je to hrana.
• U Zapadnoj Evropi nisu znali šta je to nestašica.
• U Istočnoj Evropi nisu znali šta je sopstveno mišljenje.
• U Americi nisu znali šta je ostatak sveta.

hranavic dana