Definicije današnjice

MUŠKARAC
Biće sposobno da se odvikne od mleka, ali ne i od sise.

13. PLATA
Plata koju dobiješ nakon 20 meseci rada kod privatnika.

PITAGORINA TEOREMA NEKRETNINA
Kvadrat u centru jednak je zbiru dva kvadrata na periferiji grada.

CRKAVICA
Količina novca sa kojom se ne može preživeti, ali koja vam ne dopušta ni da umrete od gladi.

smešnovic dana