Sud u Prištini oslobodio Srbina optužbe za ratni zločin

Veće Euleksovih i lokalnih sudija ustanovilo je da su nema dovoljno dokaza da je optuženi počinio krivično delo za koje se tereti.

Bulatović je bio optužen za učešće u grupi koja je zlostavljala civila Dželjadina Idrizija, za koga je ustanovljeno da je 1999. godine ubijen u Kosovu Polju.

Bulatović je uhapšen po optužnici Euleksa iz 2009. godine sredinom avgusta na prelazu Merdare prilikom ulaska na Kosovo.

PRIšTINA, 23. novembra 2012. (Beta)

euleksprištinaratni zločini