Manjine nisu dovoljno zastupljene u državnim institucijama

"I dalje ima premalo žena u parlamentima, na ključnim položajima u izvršnoj vlasti, kao i u odborima korporacija", navodi se u saopštenju Generalnog sekretara. "Verske i etničke manjine, ljudi drugačijeg seksualnog ili političkog opredeljenja, kao i ljudi sa invaliditetom često su onemogućeni da učestvuju u ključnim institucijama i procesima".

Ban je upozorio da u nekim delovima sveta postoje pretnje "sa mukom postignutom" napretku demokratije, kao i da su aktivisti za gradjansko društvo suočeni sa rastućim pritiscima i restrikcijama.

"Grupe za razvoj gradjanskog društva su ključne za funkcionisanje svake nacije, i zato na ovaj Medjunarodni dan ljudskih prava UN naglašava pravo na jednako učešće u društvu, i prava koja to omogućuju - pravo na slobodu mišljenja i govora, kao i na mirno okupljanje",
navodi se u saopštenju.

NJUJORK/BEOGRAD, 10. decembra 2012. (Beta)

ban ki mundiskriminacijamanjineun