Evropa: Najbolje plate u Danskoj, najlošije u Bugarskoj

U Hrvatskoj se, na primer, sa cenom rada po satu od 4,8 evra, živi kao u Makedoniji, Poljskoj ili Češkoj, prenosi Večernji list.

Po iznosu bruto cene rada, Hrvatska je pet puta "slabija" od najboljih, a trenutna situacija je verovatno lošija nego 2010. godine, jer plate stagniraju ili padaju, piše taj list.

Istraživanje se sprovodi od 2002. na svake četiri godine, a Hrvatska je uključena tek u poslednje, koje se temelji na podacima iz 2010. godine.

Satnica je, medjutim, izražena u bruto iznosu pa nema podataka kolika je neto cena rada i iznos plaćenih poreza. Razlika u platama izmedju bogatih Skandinavaca i siromašnog juga je ogromna, ali je razlika u standardu nešto blaža ukoliko se vrednost plata iskaže kroz količinu roba i usluga koja se može kupiti na lokalnom tržištu.

Evrostat navodi da, ako se uzme u obzir kupovna moć Danaca, oni ne žive 17, već svega pet puta bolje od Bugara. Hrvati su 2010. godine imali nešto bolje bruto plate od Poljaka, Slovaka i Čeha, ali kada se plate uporede sa lokalnim cenama dolazi se do zaključka da je standard izjednačen.

Plate u Makedoniji dvostruko su manje od hrvatskih, ali radnik u Makedoniji mogao je za svoja 2,5 evra da kupi isto koliko i Hrvat za 4,8 evra.

Skandinavske zemlje su zbog visokih poreza i politike koja polazi od toga da oni koji imaju više treba da plaćaju veće poreze, prilično skupe za putnike namernike s juga i jugoistoka Evrope. Primera radi, robe i usluge koje Danac u svojoj zemlji plati 25 evra, u Hrvatskoj bi platio 17 evra.

B92, Večernji list

euplate