Istraživanje: Deset odsto studenata kupilo ispit

U Beogradu, Plovdivu, Skoplju i univerzitetu u Moldaviji studenti su slično ocenili rasprostanjenost mita na svojim fakultetima - oko 20 odsto izjavljuje da je mito široko rasprostranjena pojava, s tim sto je u Zagrebu to znatno manje, ispod pet procenata.

Međunarodno istraživanje rađeno je tokom 2012. godine u saradnji sa Antikorupcijskom studentskom mrežom u jugoistočnoj Evropi, i to na pet vodećih univerziteta u Hrvatskoj, Moldaviji, Makedoniji, Bugarskoj i Srbiji, na uzorku od 3.463 studenta, rekao je predstavnik BOŠ Mihailo Gajić.

Svaki drugi student u Skoplju smatra da je nepotizam široko ili veoma široko rasprostranjen na njegovom fakultetu, a skoro četiri od 10 studenata u Beogradu ima isto mišljenje.

Upravo univerziteti iz ova dva grada "vode" u direktnom iskustvu sa nepotizmom i pristrasnošću pri upisu na fakultet, naveo je Gajić.

U Beogradu blizu 20 odsto studenata kupuje knjigu od profesora kako bi dobio višu ocenu, u Plovdivu skoro 30 odsto, Skoplju oko 40 procenata, Zagrebu oko 10, a u Moldaviji nešto više od 15 procenata.

Istraživanje je pokazalo da su studenti tolerantni prema određenim koruptivnim pojavama. Tako na Univerzitetu u Beogradu skoro 45 odsto studenata toleriše ako neko drugi piše domaći zadatak umesto nekoga, što je najviše u regionu. Sledi univerzitet u Plovdivu (35 posto), Skoplju (oko 30 odsto), Zagrebu (oko 25 odsto) i univerzitet u Moldaviji (oko 15 odsto).

Varanje na ispitu najviše je zastupljeno u Zagrebu (čak 75 procenata), sledi Plovdiv (blizu 60 procenata), Beograd (oko 50 odsto), Skoplje (nešto manje od polovine) i Moldavija (oko 45 procenata).

Većini studenata ne smeta ako student prepisuje ili vara na ispitu i prosečno oko pet procenata njih bi to prijavilo.

Kao glavne probleme sa kojima se univerzitet sreće, studenti navode neodgovoran stav predavača prema nastavnom procesu, slabo opremljene fakultete, slabu komunikaciju predavač-student, isključenost studenata iz procesa donošenja odluka.

(Novi magazin, Tanjug)

ispitkorupcijamitostudentiuniverzitet u beogradu