Manjak novca uzročnik srčanih i moždanih udara

U vreme krize, kada sve veći broj ljudi na planeti jedva sastavlja kraj sa krajem, ne iznenađuju previše rezultati studije koju je nedavno objavio "European Journal of Public Health", a koja tvrdi da opterećivanje finansijama i nedostatak novca ozbiljno narušavaju zdravlje.

Nerviranje zbog novca može da uzrokuje srčani ili moždani udar pokazala je studija u kojoj je učestovalo 5.000 ljudi starosti od 25 do 65 godina koji su govorili o svojim novčanim problemima i zdravstvenom stanju na svake dve godine od 1999. do 2005.

Rezultati studije potvrdili su pretpostavku da je najugroženije zdravlje ljudi koji malo zarađuju i imaju finansijske probleme, dok najmanje obolevaju oni sa visokim primanjima.

Od pre je poznato da novčani problemi utiču visok krvni pritisak, a sada je studija pokazala da novac može da izazove još ozbiljnije zdravstvene probleme koji, na žalost, poput srčanog ili moždanog udara, mogu imati fatalan ishod.

moždani udarnovacsiromaštvosrđani bolesnicivisok krvni pritisakzdravlje