Kako masturbiraju pripadnici pojedinih religija?

Judaizam: Da, ne, možda...

Talmud zabranjuje masturbaciju pozivajući se na poplavu kao kaznu u Noinoj priči, odgovor muškarcu koji je grešio tako što je razbacivao svoje seme. Drugi drevni tekst uspoređuje masturbaciju s ubistvom – muškarac koji masturbira "ubija svoje i proliva puno krvi".

Dalje, judaizam opisuje taj čin kao "gnusni zločin i priliku za sebičnost".

Međutim, u nekim tekstovima masturbacija se smatra prihvatljivom sve dok se koristi kao "oblik olakšavanja, seksualni užitak ili učenje o telu". No, ne bi trebalo da se opsesivno masturbira i to ne sme da bude zamena za heteroseksualni odnos. Talmud odobrava masturbaciju ako taj čin dovodi do heteroseksualnog odnosa parova u braku.

Katolicizam: Poprilično – ne!

Katolička crkva protivi se "namernom konzumiranju seksualnih aktivnosti, iz bilo kojeg razloga, izvan braka". Samozadovoljavanje ili masturbacija smatra se povredom polnosti jer Crkva vidi polnost kao komunikaciju punu ljubavi između dvoje ljudi, dok je masturbacija usamljena radnja koja ne pomaže da osoba živi čistoću ili bude puna ljubavi prema drugima.

Crkva uči da je seksualno zadovoljstvo dobro i stvoreno od Boga te namijenjeno supružnicima.

Islam: Ako će vas to držati podalje od preljuba...

Iako Kuran izričito ne spominje masturbaciju, mnoge rasprave među islamskim naučnicima vodile su se upravo oko te teme. Uglavnom, ne ohrabruju taj čin ili ga zabranjuju. Neki masturbaciju smatraju "najmanje raspoloživim zlom" kojem bi se moglo pribeći u "hitnim slučajevima", kao što su situacije kad postoji mogućnost preljuba.

Neki islamski naučnici masturbaciju ne smatraju velikim problemom.

Budizam: Patnja ili užitak?

Slično kao i u drugim religijama, budizam nije blagonaklon prema masturbaciji. Budistička učenja o masturbaciji protežu se od zabrane do prihvatanja za one koji nisu sveštenici i koji traže privremeno zadovoljstvo. Ključ učenja budizma je da je patnja uzrokovana požudom, željom, a to može da spreči duhovni rast.

Dakle, na masturbaciju se gleda kao na nešto što nije grešno, ali ipak je to čin koji rezultuje patnjom.

Hinduizam: To je vaša stvar (i stvar vaše mudrosti i tradicije)

Iako hinduizam zabranjuje polni odnos izvan braka, masturbacija je stvar tumačenja. Hinduistička učenja navode da je "seks lična stvar onih koji su uključeni u taj čin... Jedino pravilo je mudrost, vođena tradicijom i vrlinama..."

Izvor: Hot.hr

masturbacijareligijaseks