Bez socijalnog osiguranja ostalo 90.000 radnika

Protiv takvih preduzeća podneto je 6.629 prekršajnih prijava, po kojima bi nesavesni poslodavci mogli da budu kažnjeni sa do milion dinara po svakom pojedinačnom prekršaju, odnosno za svaki slučaj kada nekom radniku nisu uplatili doprinose. Za sada nije poznato koliki je ukupni iznos izrečenih i naplaćenih kazni.

Od početka ove godine, nadležnost za sankcionisanje poslodavaca koji izbegavaju odgovornost prema svojim radnicima, vraćena je Poreskoj upravi i od tada je ova institucija pronašla i pokrenula postupke protiv 1.403 preduzeća. Nezakonitim postupanjem poslodavaca samo u ovoj godini oštećeno je 20.000 radnika, pokazuju podaci poreznika dostavljeni Danasu.

Uz pretpostavku da efikasnost Poreske uprave nije pala u 2013, ove brojke ukazuju da se broj poslodavaca koji krše zakon na štetu radnika ipak smanjuje, možda i zbog toga što od polovine 2012. Poreska uprava svakodnevno od banaka dobija izveštaje o svim transakcijama firmi koje su tog dana radnicima uplatile novac, pa se prostim poređenjem podataka nedvosmisleno i lako pronalaze one koje nisu platile doprinose u skladu sa zakonom.

U Poreskoj upravi, kako kažu, još uvek nemaju podatke o broju kazni za nesavesne poslodavce, koje su izrekli ove godine, niti o njihovom iznosu, ali bi od kraja juna sve te cifre trebalo da budu prikupljene.

- Poreska uprava nakon izvršenih kontrola protiv svih poreskih obveznika kod kojih su utvrđene nepravilnosti, za koje je propisana prekršajna kazna, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. U prethodnoj godini za kažnjavanje je bio nadležan prekršajni sud, tako da ne raspolažemo podacima o visinama izrečenih kazni i njihovom ukupnom iznosu. Prekršajni postupci za kažnjavanje poreskih obveznika, koji su kontrolisani u toku 2013. godine su u toku. Odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje zbog neuplaćenih doprinosa zaprećene su prekršajne kazne i to u rasponu od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica, za preduzetnike od 50.000 do 500.000 dinara, kao i za odgovorna lica u pravnom licu od 5.000 do 50.000 dinara - navode u Poreskoj upravi.

Kako dodaju u ovoj instituciji, odredbama Zakona o poreskom postupku i administraciji, propisane su kazne za lice koje ne podnese poresku prijavu, i ne obračuna i ne plati porez, u visini od 15 do 20 odsto iznosa poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole.

Izvor: Danas

doprinosiprekršajne prijavesocijalno osiguranje