Udruženje bankarskih klijenata za obustavak prinudne naplate

''Efektiva'' to traži za dužnike koji imaju kredit indeksiran u švajcarskim francima ili bilo koji drugi zajam i kojima je tokom otplate jednostrano povećavana kamata.

Kako se navodi u saopštenju, to udruženja koje se bavi zaštitom korisnika bankarskih usluga, podnelo je prvu kolektivnu tužbu u istoriji srpskog pravosudja, radi ukidanja valutne klauzule kredita indeksiranih u švajcarskim francima (CHF).

"U ovom trenutku, banke su pokrenule veliki broj postupaka plenidbe imovine ovih dužnika, koji su u lošu materijalnu i finansijsku situaciju došli upravo zbog štetnosti CHF kredita (duguju više nego što su uzeli), kao i jednostranih poteza banke kroz uvećavanje mesečne kamate, pa samim tim i mesečnih obaveza dužnika", naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da u ovom trenutku postoji oko 15 prvostepenih presuda protiv banaka, zbog povećavanja kamata na kreditima u otplati i podseća da je do sada "Efektiva" podnela oko 150 tužbi po tom osnovu.

Izvor: b92

bankešvajcarski franakzaduživanje