Sedam Veličanstvenih na BELEF-u

Festival Sedam Veličanstvenih je eksluzivni prostor za promociju evropskih autorskih dugometražnih dokumentaraca. To su filmovi koji su uspešno osvojili sve velike svetske festivale i postali značajni segment savremene kulture. Svoj visoki renome festival je izgradio uključujući se u najaktuelnije evropske dokumentarističke tokove i predstavljajući neke od najvećih autora evropskog dokumentarizma.

Ovogodišnji režiseri su predstavnici vodećih dokumentarističkih sredina – Tomas Ridelšajmer iz Nemačke, Mika Ronkainen iz Finske i Mark Isaksa iz Velike Britanije. Njih pre svega povezuje činjenica da su svojim filmovima stvarali moderni dokumentarizam u Evropi, a neki od radova koji će biti prikazani su postali kultni i obeležili su njihov dalji razvoj.

Tomas Ridelšajmer je posvećen fenomenu umetnosti i ritmovima stvaranja, kreativnom pulsiranju umetnikovog disanja u spoju sa delom i prostorom u kome nastaje. Mika Ronkainen preispituje ritmove ćutanja i saopštavanja kroz različite, iznenađujuće forme, od artikulisanih do neartikulisanih. Mark Isaks je, kroz psiho-socijalnu vizuru, usmeren na pulsiranje ljudi u urbanim sredinama Engleske, na ritamove njihovog prisustva i neprisustva, prihvatanja i odbacivanja. Najzad, ove autorske večeri pružaju nam priliku da neposredno doživimo ritam autorskog razvoja od jednog do drugog filma.
Program:

10. jul – režija Tomas Ridelšajmer

21:00h - ZEMLJA DIŠE; Nemačka, 2012.

23:00h - DODIRNI ZVUK; Nemačka, Velika Britanija 2004.

11. jul – režija Mika Ronkainen

21:00h - FINSKA KRV, ŠVEDSKO SRCE; Finska, 2012.

23:00h - URLAČI; Finska, 2003.

12. jul - Mark Isaks

21:00h - PUT – PRIČA O ŽIVOTU I SMRTI; V. Britanija, 2012.

23:00h - SVE SE BELI U BARKINGU; Velika Britanija, 2007.

belefBelef 2013sedam veli?anstvenih