Jeremić se zalaže za reforme Skupštine UN

"Preduzeli smo nekoliko mera za oživljavanje svetske organizacije koja funkcioniše po principu jednakosti suvereniteta svojih članica. Smatram da terba da uložimo dodatne napore u ovaj poduhvat", rekao je Jeremić na sastanku Radne grupe za revitalizaciju Generalne skupštine UN.

Jeremić je podsetio da je Generalna skupština osnovana 1945. godine da bi služila kao savest međunarodne zajednice, kao demokratski čuvar prava svih nacija -velikih i malih, razvijenih i u razvoju, da žive u miru, bezbednosti i prosperitetu. Ali on je primetio da to veliko obećanje koje su dali osnovači UN nije u potpunosti ispunjeno.

"Sve više zemalja smatra da je efikasnija, transparentija i sveobuhvatnija Generalna skupština imperativ za 21. vek. Reforma je neophodna da bi se ovoj instituciji omogućilo da napravi plan za svet u jeku duboke strateške i ekološke transformacije, budući da složeni izazovi sa kojima se sada suočavamo ne mogu biti rešeni ako budemo izolovani jedni od drugih", zaključio je Jeremić.

Izvor: B92

generalna skupština unreformavuk jeremić