NOVO: Tehnike lečenja srca koje spašavaju život

Doktori bolnice Clydebank su preporučili čišćenje svih suženih arterija prilikom lečenja od srčanog udara, a ne samo one koja je u tom slučaju potpuno blokirana.

Probna testiranja ove tehnike u nekoliko bolnica bila su toliko upešna da je je čitav proces prekinut mnogo ranije nego što je to bilo planirano, a doktori koji su učestvovali u ovom testiranju saopštili su da su rezultati bili "zadivljujući".

U trenutku kada pacijent koji je imao srčani udar dođe na tretman uradi mu se hitan angiogram, a nakon toga se pristupa otčepljivanju i intervenciji na arterriji ili krvnom sudu koji je uzrok srčanog udara. Međutim, mnogi od ovih pacijenata u tim trenucima imaju i suženje u nekim od ostalih krvnih sudova, a naučnici su u isto vreme tretirali sve sužene arterije kako bi videli da li to ima nekog dodatnog efekta.

Tretmani podrazumevaju ugradnju stentova ili tankih cevčica koje otvaraju krvne sudove kako bi se u njima uspostavio normalan protok krvi.

Arterije se obično sužavaju zbog nagomilavanja masnih naslaga, pa iako krvni ugrušak može blokirati jednu od arterija, vrlo je verovatno da se suženje pojavljuje i u susednim arterijama.

Trenutna preporuka kardiolozima je da intervenišu samo na arteriji koja je potpuno blokirana, jer se smatra da tretiranje druge ili treće aerterije u blizini u isto vreme nije sasvim bezbedno, a rezultati ovog testa sugerišu da bi ovaj način lečenja začepljenih arterija trebalo revidirati.

U test je bilo uključeno ukupno 465 pacijenata u pet specijalizovanih kardioloških centara u Engleskoj, a kod polovine testiranih primenjena je tehnika intrevencije na svim arterijama, dok je druga polovina bila podvrgnuta klasičnom tretmanu samo potpuno blokirane arterije.

Pokazalo se da je nova tehnika smanjila kombinovani rizik od smrti i ponavljanja srčanog udara za čak dve trećine, zbog čega je prekinuto dalje istraživanje, jer se tehnika pokazala izuzetno efikasnom.

Doktori su naročito istakli i podatak da ova nova tehnika pročišćavanja krvnih sudova traje svega nešto više od 20 minuta.

"Ovo su najspektakularniji rezultati u lečenju od srčanog udara koje sam ikada video i sigurno će promeniti dosadašnju kliničku praksu" rekao je profesor Kolin Beri koji je učestvovao u istraživanju.

Kardiolozi se sada zalažu sa što skorija nova istraživanja koja bi potvdila ove nalaze, jer je u proseku potebno oko 10 godina kako bi se novi dokazi usvojili i koristili u novim tehnikama lečenja.

Izvor: B92

lečenjesrce