Nemaju granicu: Fejsbuk će pratiti vaš kursor po ekranu

Ken Rudin, jedan od analitičara Fejsbuka, rekao je da će jedna od tih stvari biti dužina zadržavanja kursora ne nekom delu ekrana. Naime, društvena mreža može da počne da prikuplja podataka od momenta interakcije korisnika sa sadržajem, odnosno tako što će pratiti kretanje kursora po ekranu.

Fejsbuk će na ovaj način prikupljati dve vrste podataka: demografske i one koje svedoče o našem ponašanju na toj mreži. Demografski podaci, kao što je mesto stanovanja recimo, svedoče o životu korisnika van Fejsbuka.

Testovi koji se sada vrše, znatno će pomoći u prikupljanju podataka o našem ponašanju na Fejsbuka, kao i toga ko su nam prijateljima i šta nas zanima.

Rudin je naglasio da to može da se iskoristi na bezbroj načina, od razvijanja nekog produkta do preciznijeg marketinga.

Izvor: 24sata

fejsbukkursorpraćenje