U Boru se krije bakar vredan milijardu dolara

Trenutno se istražuje pet područja, a na svim lokacijama pronađena je ruda bakra.

Od 2009. godine RTB Bor je intenzivirao istraživanja u okolini Bora i Majdanpeka, što je dovelo do otkrivanja novih rudnih tela.

Jedno od perspektivnih rudnih tela je Kriveljski kamen, gde je, u dolini Ujove reke, urađena najdublja bušotina u istoriji RTB-a Bor i na 500 metara ispod zemlje stigla do rude, sa prosečnim sadržajem bakra većim od 0,2 odsto.

Kako bi proverili da li ovo rudno telo ide ka površini stručnjaci RTB-a Bor nastavili su istraživanja u okolini Ujove reke i Kriveljskog kamena.

"Prethodne bušotine pokazale su da postoji mineralizacija na 500 metara ispod površine zemlje, a bušotina na kojoj sada radimo je sedma na podrucju Krivaljskog kamena i ona bi trebalo da sumira dosadašnja istraživanja na ovom području i odlučujuća je za nastavak istraživanja. Koliko se pokaže da rudna masa ide ka površini i nađemo je na dubini manjoj od 500 metara, nastavićemo istraživanje ovog sektora, u suprotnom ono će biti obustavljeno", izjavio je Trajče Tončić, rukovodilac sektora za geologiju Rudnika bakra Bor.

On dodaje da se, osim područja Kriveljskog kamena, istražuju još četiri lokacije u Boru i Majdanpeku.

"Istražujemo jugoistočni deo rudnog polja Bor, Biger potok pored Cerova, deo između južnog i severnog revira u Majdanpeku i borsku Jamu. Rezultati koje smo dobili sa svih lokacija su pozitivni, što znači da ima rude bakra. I u narednim godinama nastavićemo istraživanja na ovim područjima, jer su veoma perspektivna za pronalaženje rude bakra i zlata", dodao je Tončić.

On je dodao da se očekuje dobijanje još dve licence za istraživanje van eksploatacionih polja RTB-a Bor - jedna je jugoistocno od Bora, a druga u blizini Knjaževca.

Za četiri godine RTB Bor je u nabavku opreme za istraživanja uložio pet miliona dolara. Nove mašine sada mogu da stignu do mnogo veće dubine u odnosu na prethodni period.

"Osim ulaganja u novu topionicu i mehanizaciju na kopovima i u Jami, RTB Bor je uložio ogromna sredstva u nabavku modernih, savremenih istražnih bušilica. Prošle godine stigle su dve najsavremenije bušilice, pre toga još tri, a njihova ukupna vrednost je pet miliona dolara",
nagasio je Tončić.

Prema njegovim rečima, upravo ova oprema omogućila je otkrivanje novih rudnih ležišta u kojima u rudi ima bakra vrednog milijardu dolara.

Očekuje se da zahvaljujući rezultatima istraživanja na lokalitetima Kriveljski kamen i u Majdanpeku, overene rudne rezerve RTB-a Bor, budu značajno uvećane.

Izvor: b92

bakarboristraživanje