Američka tajna služba prati posete i seksi sajtovima

Dokument koji je otkrio uzbunjivač Edvard Snouden identifikuje četiri “cilja” (svi su muslimani), kao “primere” kako se “slabe tačke pojedinca” mogu otkriti elektronskim nadzorom, a zatim iskoristiti za podrivanje kredibiliteta, ugleda i autoriteta cilja.

Dokument od 3. oktobra 2012. godine poziva se na delotvornost optuživanja za licemerje u suzbijanju aktivnosti takvih osoba, ukazujući na ranija iskustva u praćenju elektronske komunikacije koja “navode na zaključak da je autoritet osoba sklonih radikalizaciji posebno ugrožen ako njihovo ponašanje u privatnom životu nije u skladu sa njihovim ponašanjem u javnosti”.

U slabe tačke, za koje NSA smatra da se naročito efikasno mogu iskoristiti protiv “radikalizatora”, spadaju “gledanje seksualno eksplicitnog materijala na internetu” i “korišćenje ubedljivog seksualno eksplicitnog jezika u komunikaciji sa neiskusnim mladim devojkama”.

Autor dokumenta je navodno “DIRNSA” (Direktor Nacionalne bezbednosne agencije), a pored NSA, među navedenim primaocima su i zvaničnici ministarstava pravde i trgovine, kao i Uprava za suzbijanje droge (DEA).

Izvor: Blic

nsaporno sajtovipraćenjetajna služba