Završeno raspoređivanje sudija u nove sudove

Isti posao tokom prošle sedmice završen je i kada su u pitanju sudije porotnici, objavljeno je na sajtu V S S.

Broj sudija koji će raditi u osnovnim sudovima je 1.560 sudija, od ukupnog broja od 3.089 sudija.

Nova mreža sudova, podrazumeva povećanje broja osnovnih sudova sa 34 na 66.
Do dvostrukog povećanja došlo je mahom zbog vraćanja sudova u ona mesta gde su protekle četiri godine funkcionisale sudske jedinice, a to je učinjeno Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je usvojen krajem novembra.

V S S je pozvao sudije da podnesu prijave za izbor člana disciplinskih organa V S S-a za disciplinskog tužioca, zamenika disciplinskog tužioca, predsednika Disciplinske komisije, člana Disciplinske komisije i zamenika člana Disciplinske komisije.

Takođe je na sednici 12. decembra 2013. godine doneo odluku o objavljivanju oglasa za izbor predsednika viših sudova u Srbiji, kao i odluku o objavljivanju oglasa za izbor predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu.

Predsednici ostala tri apelaciona suda u Srbiji izbani su jesenas, dok se za predsednika novosodskog Apelacinog suda tada niko nije ni prijavio na konkurs.

Izvor: Blic

reformasudsudijasudovi