Bor: Uvode se noćne straže u škole

Borska policija je više puta privodila počinioce, uglavnom maloletne povratnike, protiv kojih je pokrenuto više od 100 krivičnih prijava .

U starom delu Bora, već više od dve godine grupa maloletnika, povratnika, starosti starih između 13 i 16 godina izvršava najrazličitija krivična dela. Oni presreću starije žene na ulici i otimaju im tašne, čine razbojništva i krađe, ali se I fizički obračunavaju sa onima koji im se suprotstave. U februaru i martu, ovi prestupnici, obili su dve predškolske ustanove i zgradu Republičkog zavoda za katastar nepokretnosti, iz kojih skoro da ništa nisu ukrali ali koje su gotovo demolirali I napravili štetu koja se meri stotinama hiljada dinara.

"Ovu grupu maloletnika koja je na svoj konto dosad upisala više od 100 krivičnih dela, policija je više puta hvatala I pokretala krivične postupke. Iako su neki od njih čak završili I u popravnim domovima, zbog čestog bežanja iz istih, brzo su se vraćali na borske ulice I nastavljali sa razbojništvima. Zbog toga je lokalna samouprava donela odluku da se uvedu noćne straže ispred svih važnijih objekata u gradu"
, kaže Ljiljana Radičević, direktorka PU "Bambi".

Dobrica Đurić, predsednik SO Bor kaže da su građani Bora odlično upoznati sa problemom u svom gradu I smatraju da je čitav sistem odgovoran za ovakvo ponašanje mladih, od porodice pa do društva u celini.

Prepoznajući ozbiljnost problema, u opštini Bor kažu, da će naredne nedelje biti oformljena radna grupa u kojoj će biti predstavnici policije, centra za socijalni rad, škola I medija, a kako bi bile donete konkretne preventivne mere kojima bi se ovakvi problem u budućnosti sveli na najmanju moguću meru.

Izvor: B92
Foto: Ilustracija - Beta - Dragan Gojić

bornasiljenoćškolestražar