Preminuo bivši ministar prosvete Gašo Knežević

Bivši ministar prosvete, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Gašo Knežević preminuo je jutros u 61. godini, potvrđeno je RTS-u Dekanatu Pravnog fakulteta.

Knežević je rođen 15. septembra 1953. godine u Beogradu, gde je Pravni fakultet završio 1976. godine sa prosečnom ocenom 9,56.

Doktorirao je 1987. godine sa tezom "Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe", takođe na Pravnom fakultetu u Beogradu. U dva navrata boravio je na specijalizaciji u Hagu.

Od 1978. godine do 1980. godine radio je u Okružnom privrednom sudu u Beogradu, a od 1980. godine bio je zaposlen na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta.

Na Fakultetu je započeo karijeru kao asistent-pripravnik i prošao je kroz sva zvanja do zvanja redovnog profesora. Uža specijalnost bila mu je međunarodno privatno pravo, uz učešće u raznim oblicima nastave i ispita u porodici građanskog i građanskog procesnog prava. Bio je prodekan za finansije u periodu od 1991. do 1993. godine.

Bio je arbitar je u Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori i visoki predstavnik Srbije u Stalnom mešovitom komitetu za pitanja sukcesije.

U periodu od četiri godine držao je kurseve iz oblasti međunarodnog trgovačkog i međunarodnog građanskog procesnog prava na institutu u Budimpešti i bio profesor po pozivu na Centralnom Evropskom Univerzitetu. Rukovodio je i Kursom o Evropskom sudu pravde, u okviru Akademske alternativne obrazovne mreže.

Održao je veliki broj predavanja u okviru kurseva ljudskih prava, koje je organizovao Beogradski centar za ljudska prava.

Početkom 2000. godine dao je otkaz na Pravnom fakultetu, u znak protesta protiv kadrovske politike Fakulteta.

Od tada, pa do kraja oktobra iste godine bio je advokat. Odlukama Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta pozvan je da se vrati na fakultet, što je i prihvatio.

Od oktobra 2000. do kraja januara 2001. bio je ministar za visoko i više obrazovanje u Prelaznoj vladi Republike Srbije.

Od 25. januara 2001. do marta 2004.godine u Vladi premijera Zorana Đinđića bio je ministar prosvete i sporta.

Osnivač je i član Saveta Beogradskog centra za ljudska prava. Kao autor, ili koautor objavio je sedam knjiga. Autor je i velikog broja članaka i učesnik brojnih savetovanja u zemlji i inostranstvu.

Oženjen je i otac je dvoje dece. Komemoracija povodom smrti Gaše Kneževiča biće u ponedeljak u 10 časova na Pravnom fakultetu, a sahrana istog dana u 12 časova na Novom groblju u Beogradu.

Izvor: RTS

gašo kneževićministar prosvetepravni fakultetpreminuoprofesor