Od početka pa do menopauze: Ovako se menstruacija menja kroz život

Prvu menstruciju devojčice u proseku dobiju sa 12,3 godine. To može da varira, pa u krajnjim slučajevima neke devojke je dobiju već s osam godina, a druge tek s 15., upozorava ginekološkinja dr. Amanda Blek s kanadskog univerziteta Otava.

U poslednje vreme je sve više devojčica koje sve ranije dobijaju prvu menstruaciju. Istraživanja su potvrdila da je za to uglavnom kriva gojaznost. Masne stanice podstiču proizvodnju estrogena što ubrzava i pojavu prve menstruacije.

Plodne godine

Menstrualni ciklus se najčešće stabilizuje do 19. godine, a razmak između svake menstruacije u proseku iznosi 28 dana. Uobičajeno trajanje ciklusa je od 21. do 35. dana.

Međutim, s vremenom ciklus može da se skrati što je posledica promena nivoa progesterona. Kako žene stare proizvode sve manje jajašca, ali telo i dalje podstiče proizvodnju folikulostimulirajućih hormona koji stimulišu ovulaciju folikula.

Posledica toga je ranija ovulacija, a samim time i skraćivanje ciklusa. Kraći ciklus tako može trajati i manje od 21 dana.

Neki lekari smatraju da je skraćivanje ciklusa poruka prirode ženama da požure s trudnoćom i tako im daje priliku za začeće uz češće ovulacije.

Moguće je i produžavanje ciklusa, a to se javlja zbog izostanka ovulacije. Krvarenje uzrokuje pad progesterona, međutim ako folikul ne sazri, nivo progesterona ne pada već se nakuplja i s vremenom popusti. To znači da se i sam ciklus produžava. Produženi ciklus traje duže od 35 dana.

Tokom svog života žena u proseku otpusti 400 do 500 jajašca, ima 3500 dana menstruacije ili 450 mesečnica. Vrhunac plodnosti traje do 34. godine života, a nakon toga počinje da opada.

Menstruacija nakon rođenja deteta

Dojenje privremeno zaustavlja ovulaciju pa menstruacija može da izostane. Nivo hormona prolaktina koji osigurava proizvodnju mleka u tom je razdoblju visok i sprečava ovulaciju. Time se smanjuje rizik od ponovnog začeća, ali rizik i dalje postoji.

Menstruacija se nakon porođaja u proseku vrati za 10 nedelja kod žena koje ne doje, dok kod onih koje doje može da izostane 20 nedelja.

Menopauza

Ako menopauza počne pre 40-te godine života reč je o prevremenoj menopauzi, a prestanak menstruacije posle 55. godine naziva se kasnom menopauzom.

Žene u proseku u menopauzu ulaze u 51. godini života, ali simptome mogu da osete i šest do sedam godina pre toga. Najčešće su to valunzi vrućine, vaginalna suvoća i smanjen libido.

U to vreme završava se reproduktivni život. Ciklus se postupno proređuje, a potom menstruacija u potpunosti izostaje. Uzrok menopauze je smanjenje, odnosno prestanak lučenja ženskih polnih hormona, naročito estrogena.

Izvor: Telegraf

ciklusmenopauzamenstruacija